Ukończyliśmy Zaawansowane szkolenie i warsztaty dot. bezpieczeństwa maszyn oraz technik przeprowadzania analizy ryzyka. Szkolenie przez firmę Rektiva.