Technologia wibrowania

  TECHNOLOGIA WIBROWANIA

  Generowanie “Wibracji”

  Do produkcji prefabrykatów betonowych, aby uzyskać odpowiednie zagęszczenie betonu niezbędne są wibracje. Tradycyjnie, wymagane drgania są uzyskiwane poprzez umieszczenie formy na stole wibracyjnym (wiele rozmiarów i typów stołów dostępnych jest na rynku). Aby umożliwić producentom prefabrykatów betonowych pełną kontrolę drgań, skupiliśmy się na rozwoju rozszerzonej gamie stołów wibracyjnych z drganiami generowanymi jednokierunkowo (pionowo), gdzie częstotliwość i amplituda mogą być regulowane płynnie, a formy są bezpiecznie mocowane do stołu wibracyjnego przy użyciu zacisków hydraulicznych.

  Stoły Wibracyjne

  Teksam produkuje szeroką gamę stołów wibracyjnych w oparciu o 3 standardowe kształty:

  System VUX

  We wczesnych latach 80’ byliśmy pierwszym dostawcą technologii wibracji, który zamiast tradycyjnych stołów wibracyjnych, wprowadzi zespoły wibracyjne kształtu X. Główną zaletą X-kształtnego typu jednostek wibrujących  jest zwiększenie sztywności głównej struktury uzyskane bez zwiększania ciężaru. Zapewnia to optymalne oraz zrównoważone przekazywanie wibracji do betonu.

  Jednostki o kształcie X były początkowo zaprojektowane i skonstruowane do produkcji okrągłych oraz prostokątnych kształtów, dla których kształt X był doskonałym podparciem formy. Do produkcji prefabrykatów betonowych takich jak studzienki, kręgi, zbiorniki oraz rury, jednostki wibracyjne X-kształtne okazały się bardzo wydajne. Dziś zespoły wibracyjne X-kształtne są wykorzystywane do wytwarzania szerokiego zakresu prefabrykatów betonowych.

  Oferujemy 5 rozmiarów zespołów o kształcie X, które umożliwiają produkcję elementów o średnicy do 3 metrów.

  System VUB

  Po pomyślnym wprowadzeniu jednostek wibracyjnych w o kształcie X, nasza uwaga skierowała się w kierunku rozwoju zespołów wibrujących odpowiednich do produkcji wyrobów betonowych, które są długie i wąskie, takie jak kanały-U, bariery drogowe, ściany oporowe, panele, listwy itp. Do tego typu produktów wprowadziliśmy jednostki wibrujące kształtu B. Ponownie skupiono się na skonstruowaniu zespołów o niskiej wadze i wysokiej sztywności – aby zapewnić odpowiednie mocowanie form do stołu wibracyjnego oraz optymalne przenoszenie wibracji.

  Dziś proponujemy 5 standardowych modułów jednostek wibracyjnych kształtu B. Dostarczyliśmy również wiele niestandardowych zespołów wibrujących do produkcji wyrobów betonowych o wadze do 35 ton.

  System VUBX

  Zmieniając swoje wymagania rynek spowodował konieczność zwiększenia elastyczności produkcji, w taki sposób, aby na jednym stole wibracyjnym możliwe było produkowanie różnych kształtów. Dlatego rozwinięto jednostki wibrujące w kształcie BX, które łączą w sobie zalety typu B oraz X. Dziś jednostki BX są najbardziej wszechstronne na rynku.

  Jednostki wibracyjnie o kształcie BX są dostosowane do specyficznych wymagań klientów w zakresie produkcji wyrobów betonowych o wadze do 15 ton.