R&D

  R&D

  Mobilna i adaptacyjna śluza z automatycznym systemem dezynfekcji zwiększająca bezpieczeństwo izolacji pacjentów

  Dofinansowanie - 1,4 mln zł

  View more

  Urządzenie do automatycznej inkubacji oraz oceny ilościowej i jakościowej wzrostu drobnoustrojów na pożywkach stałych z możliwością wczesnej estymacji liczby kolonii

  Dofinansowanie - 8,1 mln zł

  View more

  Mobilna i adaptacyjna śluza z automatycznym systemem dezynfekcji zwiększająca bezpieczeństwo izolacji pacjentów

  Dofinansowanie - 1,4 mln zł

  View more

  Urządzenie do automatycznej inkubacji oraz oceny ilościowej i jakościowej wzrostu drobnoustrojów na pożywkach stałych z możliwością wczesnej estymacji liczby kolonii

  Dofinansowanie - 8,1 mln zł

  View more