Mobilna i adaptacyjna śluza z automatycznym systemem dezynfekcji zwiększająca bezpieczeństwo izolacji pacjentów

  Mobilna i adaptacyjna śluza z automatycznym systemem dezynfekcji zwiększająca bezpieczeństwo izolacji pacjentów

  TKM Projekt Sp.z o.o. jako lider projektu wraz z Politechniką Wrocławską otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 5/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt.: „Mobilna i adaptacyjna śluza z automatycznym systemem dezynfekcji zwiększająca bezpieczeństwo izolacji pacjentów”

  Projekt zakłada opracowanie nowego produktu, jakim jest mobilna i adaptacyjna śluza, wyposażona w automatyczny system dezynfekcji, stosowana w celu zmniejszenia ryzyka epidemicznego i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Śluza będzie charakteryzowała się innowacyjnością w zakresie możliwości błyskawicznego rozłożenia i złożenia do rozmiarów umożliwiających transport windą i korytarzem, swobodną adaptacją do różnych wymiarów wejścia do obszaru izolacji (ze względu na zmienne wymiary geometryczne) oraz automatycznym systemem samodezynfekcji i wsparcia użytkownika.

  • Nr projektu: POIR.01.01.01-00-2513/20
  • Budżet projektu: 3 661 185, 57 PLN
  • Dofinansowanie przyznane TKM Projekt: 1 399 716,79 PLN
  • Czas trwania: 01.09.2021- 30.11.2023
  tkm-projekt
  politechnika-wroclawska