Urządzenie do automatycznej inkubacji oraz oceny ilościowej i jakościowej wzrostu drobnoustrojów na pożywkach stałych z możliwością wczesnej estymacji liczby kolonii

  Urządzenie do automatycznej inkubacji oraz oceny ilościowej i jakościowej wzrostu drobnoustrojów na pożywkach stałych z możliwością wczesnej estymacji liczby kolonii

  TKM Projekt Sp.z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2021 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt.: „Urządzenie do automatycznej inkubacji oraz oceny ilościowej i jakościowej wzrostu drobnoustrojów na pożywkach stałych z możliwością wczesnej estymacji liczby kolonii”

  Projekt zakłada opracowanie nowatorskiego urządzenia do automatycznego wykrywania, estymowania finalnej liczby kolonii na płytkach Petriego (podłoża stałe) oraz klasyfikowania ich do wybranych gatunków mikroorganizmów.

  • Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0199/21
  • Budżet projektu: 10 432 113, 48 PLN
  • Dofinansowanie przyznane TKM Projekt: 8 102 646,11 PLN
  • Czas trwania: 01.06.2021- 15.12.2023