Zapytanie ofertowe na usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

    Zapytanie ofertowe na usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

    Firma TKM Projekt Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 84 575.00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Badania i projekt nowej generacji adaptacyjnych urządzeń scalająco-mocujących zintegrowanych z systemami transportu i ustalania parametrów eksploatacyjnych” Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne Przedsiębiorstwa-Konkurs Horyzontalny nr umowy: DAWG-RPO-4/1.2.1/002/19

    W związku z realizacją projektu pn. „Badania i projekt nowej generacji adaptacyjnych urządzeń scalająco–mocujących zintegrowanych z systemami transportu i ustalania parametrów eksploatacyjnych” (nr umowy DAWG-RPO 4/1.2.1/002/19), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw –„Bon na innowacje” ,tytuł projektu grantowego „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”), zapraszamy do złożenia oferty.

    Zapytanie ofertowe wraz ze szczegółowym opisem znajduje się w linku poniżej: